Zeus L (ZL) AVR Series

主要特點

  • 繼電器式自動穩壓器
  • 2段式穩壓功能
  • 斷路器保護
  • AVR保護輸出插座
  • 浪湧保護輸出插座
  • 3個LED指示燈
  • 電話/傳真線路浪湧保護
  • 實用的理線器
  • 可輕鬆安裝至牆壁